יום ראשון, 8 בנובמבר 2009


ניתן לראות עבודות חדשות:
avivnaveh.com"סיני" 2007, 120x70 ס"מ הדפסת סיבאכרום בתיבת תאורה

Sinai,2007,120x70 c"m Sibachrome print in light box


העבודה של אביב נווה "סיני" זיכתה אותו ב"פרס הפטיש" של בית המכירות סותביס 2009."ח", 2011
'The Shape: 'U
צנחנים, 2005
Paratroopers


לוויה, 2005
מוזיאון ישראל לאומנות
באדיבות גלריה "חזי כהן"
Funeral
The Israel Museum of Fine Arts in Jerusalem
Courtesy of "Hezi Cohen" Gallery

עצים עקורים, 2010
Uprooted Trees


מסע, 2005
מוזיאון תל אביב
באדיבות גלריה חזי כהן

Journey, 2005
Tel Aviv Museum if Fine Arts
"Courtesy of "Hezi Cohen Gallery

ים המלח, 2011
Dead Sea


שועפעת, 2005
Shuafaat


מדבר יהודה, 2011
Yehuda desert

פיקוס, 2011
Ficus
ללא שם, 2010
Untitled


דיונה, 2005
Dune
חניון, 2010
Parking Lot

מסיבה, 2005
Gathering

מאמינים, 2006
believers
חנות, 2011
Store
צומת, 2011
Junction

כרמית, 2005
Carmit


עצים, 2004
Trees

מאז"ה 69, 2008
Mazeh st #69

avivnaveh.com